5 września 2016

Oferta magazynowa

 • potencjał magazynowania jednocześnie  do 15.000 ton towaru


 • bezpłatny magazyn zakupionego towaru (max. 1 miesiąc po uzgodnionym terminie odbioru)


 • gotowość do przechowywania towarów obcych aż do 5000 t


 • możliwość miksowania towarów w ramach dostaw


 • Dodatkowe usługi:

  • rozładowania i ładowania towarów trzecich
  •  kontrola (w przypadku widocznych uszkodzeń (I-III towar))
  •  regeneracja uszkodzonych towarów (towary trzecie)
  •  przepakowania towarów trzecich
  •  czyszczenie powierzchni towarów trzecich